data

Bezwzględna kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności dla rolników znęcających się nad stadem krów

Stan faktyczny sprawy

W sprawie tej E. P. – prowadzącej gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka oraz W. P., który faktycznie zajmował się zwierzętami w ramach prowadzonego gospodarstwa, postawiono zarzut znęcania się nad posiadanymi 90 krowami. Oskarżonym zarzucono traktowanie zwierząt w niehumanitarny sposób, nie uwzględniający potrzeb zwierząt, m.in. utrzymywanie ich w drastycznie złych warunkach – bez dostępu do wody, jedzenia, leczenia i opieki weterynaryjnej (zwierzęta miały oparzenia skóry, przerost racic, zesztywnienie stawów itp.), we własnych odchodach – co ostatecznie doprowadziło do śmierci (w tym śmierci głodowej bądź wskutek utonięcia we własnych odchodach) bliżej nieokreślonej liczby zwierząt.

Wyrok

Warunki, w jakich utrzymywane krowy, zostały uznane przez Sąd Rejonowy w Piszu za realizujące przesłankę „szczególnego okrucieństwa” wobec zwierząt – krowy były wyczerpane, wygłodzone, okaleczone i schorowane. Zaniechania oskarżonych w zakresie dbania o dobrostan zwierząt powodowały u nich długotrwałe cierpienie, wychudzenie, niedożywienie i odwodnienie, zesztywnienie stawów, przerost racic.

Sąd Rejonowy w Piszu skazał E. P. oraz W. P. na kary po 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a także orzekł wobec oskarżonych zakaz posiadania zwierząt gospodarskich oraz zakaz prowadzenia gospodarstwa rolnego związanego z wykorzystaniem zwierząt i oddziaływaniem na zwierzęta na okres 10 lat. Ponadto od oskarżonych na rzecz stowarzyszenia zajmującego się obroną zwierząt zasądzone zostały nawiązki w kwocie po 20 tys. zł.

Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.

wyrok Sądu Rejonowego w Piszu z 03.10.2022 r., II K 464/22
wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z …

Scroll to Top