data

Zwierzę ma być utrzymywane w optymalnym stanie psychicznym i fizycznym.

Stan faktyczny sprawy

W sprawie tej J.Ż. został oskarżony o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem rasy jamnik poprzez utrzymywanie go w niewłaściwych warunkach i w stanie rażącego zaniedbania.

Jamnik, którego posiadaczem był J.Ż., doznał kilka miesięcy wcześniej wypadku komunikacyjnego, którego skutkiem był niedowład tylnych kończyn zwierzęcia. W wyniku interwencji sąsiadów, przedstawiciele organizacji społecznej ustalili, że pies ze sparaliżowanymi tylnymi łapami był przypięty krótkim łańcuchem do nieocieplanej budy, wśród śmieci i materiałów budowlanych. Zwierzę nie miało opatrzonych ran, posiadało liczne odleżyny na tylnych kończynach oraz matową sierść z oznakami łupieżu i znaczną ilością woskowiny w małżowinach usznych, co stanowiło zagrożenie dla życia lub zdrowia zwierzęcia. Zwierzę nie mogło schronić się w budzie, która miała podniesione wejście, było więc bezpośrednio narażone na działanie panujących warunków atmosferycznych, w tym ujemnej temperatury, która panowała na zewnątrz. Podczas kontroli nie stwierdzono, by pies miał zapewniony odpowiedni pokarm i wodę.

Wyrok

Sąd Rejonowy w Toruniu uznał J.Ż. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia. Sąd wymierzył sprawcy karę 1 (roku) i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto zakazał J.Ż. posiadania wszelkich zwierząt domowych na okres 10 (dziesięciu) i lat orzekł przepadek jamnika.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że „ustawa nakłada […] na właściciela zwierzęcia szereg obowiązków, w tym również obowiązek właściwej pielęgnacji, czyli wszystkie aspekty relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, w szczególności uruchamianie przez człowieka zasobów materialnych i niematerialnych, w celu utrzymania zwierzęcia w optymalnym stanie psychicznym i fizycznym. [..] Oskarżony nie tylko nie utrzymywał pokrzywdzonego psa O. w warunkach właściwych dla zdrowego zwierzęcia, lecz całkowicie nieodpowiednich dla zwierzęcia chorego. Powodował tym długotrwałe i dotkliwe cierpienia zarówno fizyczne, jak i psychiczne. O tym, że zwierzę cierpiało […] również psychicznie, świadczy stan sierści O. Jak wiadomo matowa, skołtuniona i pełna łupieżu sierść świadczy nie tylko o cierpieniach fizycznych, niewłaściwym odżywieniu, lecz również wskazuje na złą kondycję psychiczną psa.”

Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. / wyrok jest prawomocny

wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z 18.03.2021 r., sygn. akt II K 1592/19
wyrok Sądu Okręgowego
….

Scroll to Top