data

Status prawny organizacji społecznej i jego wpływ na sposób wszczęcia postępowania z art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem członkini naszego Stowarzyszenia apl. radc. Emilii Kudasik-Gil opublikowanego w czasopiśmie „Przegląd Prawa Administracyjnego” w 2019 roku.

“Artykuł dotyczy zagadnienia statusu prawnego organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w postępowaniu uregulowanym w art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Problem ten jest przedmiotem rozbieżności interpretacyjnych zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i w doktrynie. Określona w powyższym przepisie procedura ma podstawowe znaczenie dla humanitarnej ochrony zwierząt w Polsce, a polega na interwencyjnym odebraniu maltretowanego zwierzęcia właścicielowi i następczym potwierdzeniu tego faktu poprzez wydanie decyzji administracyjnej przez organ wykonawczy gminy. Opracowanie traktuje o kwestii posiadania przez organizację interesu prawnego bądź obowiązku w przedmiotowym postępowaniu, w konsekwencji przeprowadzono analizę pozycji organizacji w postępowaniu jako strony lub podmiotu na prawach strony. Przesądzenie o statusie organizacji społecznej w postępowaniu jest kluczowe dla rozstrzygnięcia kolejnego poruszonego w artykule problemu, a mianowicie sposobu, w jaki wszczynane jest postępowanie uregulowane w art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, co również jest kwestią sporną zarówno w orzecznictwie, jak i w działalności organów administracyjnych”.

Kliknij TUTAJ aby przeczytać cały artykuł.

Scroll to Top