data

Niehumanitarność przepisów w zakresie działalności cyrkowej z udziałem zwierząt jako argument za nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt i aktów pochodnych

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem wiceprezeski Stowarzyszenia i doktorantki Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Marii Januszczyk opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Studia Iuridica”” w 2021 roku.

Artykuł porusza problematykę występów cyrkowych z udziałem zwierząt w oparciu o regulacje prawne obowiązujące w Polsce. Zawarto w nim krótką historię cyrku oraz zarysowano rozwój instytucji prawnych regulujących jego działalność na gruncie ustawodawstw różnych państw. Ponadto artykuł omawia obowiązujące w Polsce przepisy, wskazując na ich nieścisłości, a także podaje przykłady nieskutecznego egzekwowania prawa. Przedstawia także próby władz lokalnych, mające na celu ograniczenie występów cyrków ze zwierzętami, przytacza argumenty przemawiające za zmianą obowiązujących przepisów oraz formułuje postulaty de lege ferenda.

Kliknij TUTAJ aby przeczytać cały artykuł.

Scroll to Top