data

Nasza opinia o projekcie nowego rozporządzenia unijnego w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu – pismo MRiRW

Pod koniec kwietnia wzięliśmy udział w konsultacjach publicznych i przekazaliśmy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi naszą opinię w sprawie projektu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu. Autorkami opinii, z którą możecie zapoznać się poniżej, są nasze prawniczki: Justyna Zwolińska (specjalistka z zakresu ochrony zwierząt tzw. „gospodarskich”), Maria Januszczyk (wiceprezeska Stowarzyszenia) oraz Anna Olszewska (niebawem członkini Stowarzyszenia).

Projektowany akt ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie 1/2005.

Dodatkowo wraz z Compassion in World Farming, Otwarte Klatki, Fundacja Alberta Schweitzera, Fundacja Viva!, Green REV Insitute, HSI Europe oraz Eurogroup for Animals chcemy dodatkowo wzmocnić nasz przekaz dotyczący konieczności podnoszenia standardów prawnej ochrony zwierząt w czasie transportu, dlatego też przygotowaliśmy apel do Ministra Rolnictwa zawierający nasze główne postulaty.

Zapraszamy Was do zapoznania się z naszą opinią oraz do podpisania petycji dostępnej TUTAJ.

ochrona zwierząt l transport l prawo unijne l prawo zwierząt l ochrona humanitarna

Scroll to Top