PRAWNICY NA RZECZ ZWIERZĄT

Poznaj Nasz Zespół

Poznaj bliżej członków Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt.

Dołącz do nas i razem z nami buduj społeczeństwo, w którym każda istota może cieszyć się godnym życiem i spokojem, bez obawy przed krzywdą.

Hubert Izdebski

Prezes
Zarządu
Zobacz więcej

Maria Januszczyk

Wiceprezeska
Zarządu
Zobacz więcej

Ewa Koper

Członek
Zarządu
Zobacz więcej

Agnieszka Ratajczak

Skarbniczka
Zobacz więcej

Julia Berg-Bajraszewska

Członkini Komisji Rewizyjnej
Zobacz więcej

Emilia Kudasik-Gil

Członkini Komisji Rewizyjnej
Zobacz więcej

Milena Zawistowska

Członkini Komisji Rewizyjnej
Zobacz więcej

Michał Boczek

Zobacz więcej

Hanna Cichocka

Zobacz więcej

Magdalena Galas

Zobacz więcej

Teresa Gardocka

Zobacz więcej

Agnieszka Gruszczyńska

Zobacz więcej

Anna Janicka

Zobacz więcej

Wioletta Kulesza

Zobacz więcej

Maria Magdalena Naskręcka

Zobacz więcej

Kamil Szpyt

Zobacz więcej

Justyna Zwolińska

Zobacz więcej

Scroll to Top

Hubert Izdebski

Prezes Zarządu

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, emerytowany profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny, adwokat. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów ustaw i prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego. Autor (lub współautor) ponad 30 książek z zakresu prawa publicznego oraz jego podstaw teoretycznych i historycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa publicznego i jego styku z prawem cywilnym. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności publicznej, umacnianiu praworządności oraz wkład w unowocześnianie administracji i rozwój samorządu w Polsce, jak również Odznaką Honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa oraz etyki prawniczej.

Maria Januszczyk

Wiceprezes Zarządu

Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauk prawnych. Absolwentka interdyscyplinarnych studiów podyplomowych „Prawa Zwierząt” na SWPS w Warszawie. Autorka publikacji naukowych oraz prelegentka na wielu konferencjach naukowych poświęconych problematyce prawnej ochrony zwierząt. Współautorka ebooka „Jak napisać program opieki nad zwierzętami bezdomnymi?”. Udziela nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pro-zwierzęcym działającym na terenie województwa podkarpackiego. Specjalizuje się m.in. w opiniowaniu gminnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz prawnych aspektach wykorzystywania zwierząt w działalności rozrywkowej. Współautorka kampanii społecznej „PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość” oraz projektu ustawy wprowadzającej powszechny obowiązek znakowania (czipowania) psów i kotów oraz ich rejestracji w centralnej, bazie danych.

Ewa Koper

Członek Zarządu

Adwokat Izby Bielskiej. Prowadzi własną kancelarię adwokacką, świadcząc pomoc prawną w sprawach karnych i rodzinnych, głównie w województwie śląskim oraz małopolskim. W zakresie prawnej ochrony zwierząt specjalizuje się w sprawach karnych. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: prawo karne skarbowe i gospodarcze oraz prawo dowodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także interdyscyplinarnych studiów podyplomowych na kierunku: prawa zwierząt na SWPS w Warszawie. Współautorka kampanii społecznej „PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość” oraz projektu ustawy wprowadzającej powszechny obowiązek znakowania (czipowania) psów i kotów oraz ich rejestracji w centralnej, bazie danych.

Agnieszka Ratajczak

Skarbniczka

Na co dzień zajmuje się prawną obsługą przedsiębiorstw. Jednak swoją wiedzę i czas postanowiła poświęcić również tym istotom, które same nie mogą poprosić o pomoc. Posiada dwa koty i działa jako dom tymczasowy dla kolejnych. Swoją pomoc skupia szczególnie w obszarze zwierząt domowych, w tym kotów wolno żyjących. Reprezentuje organizacje w postępowaniach sądowych, w których mówią głosem zwierząt. W sprawach dotyczących dobrostanu zwierząt doradza przedstawicielom policji, straży gminnych i miejskich, współpracuje z weterynarzami. W swoich działaniach kieruje się słowami pewnego znanego lisa „stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś.”

Julia Berg-Bajraszewska

Doktor nauk prawnych, prawniczka, adiunktka w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorka w Klinice Prawa w sekcji prawa karnego przeciwdziałania dyskryminacji, a także prowadząca ćwiczenia z prawa karnego materialnego na WPiA UW. Absolwentka interdyscyplinarnych studiów podyplomowych „Prawa zwierząt” na SWPS w Warszawie. Autorka lub współautorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego oraz praw kobiet. Pracuje w dwóch warszawskich kancelariach prawnych zajmujących się sprawami z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa konsumenckiego. Od lat związana z organizacjami działającymi na rzecz zwierząt, których celem jest skuteczne zapobieganie przestępstwom popełnianym przeciwko zwierzętom. Współautorka projektu ustawy wprowadzającej powszechny obowiązek znakowania (czipowania) psów i kotów oraz ich rejestracji w centralnej, bazie danych.

Emilia Kudasik-Gil

Prawniczka, aplikantka radcowska przy OIRP w Krakowie. W 2020 roku ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie których nagrodzona została m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za znaczące osiągnięcia. Absolwentka interdyscyplinarnych studiów podyplomowych “Prawa zwierząt” na SWPS w Warszawie oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego. W ramach programu Erasmus+ studiowała na Universidad Pablo de Olavide. Na co dzień świadczy pomoc prawną organizacjom ekologicznym i prozwierzęcym oraz osobom zaangażowanym w ochronę zwierząt, przyrody i środowiska. Jej obszarem zainteresowania jest przede wszystkim prawo administracyjne, jak również hiszpańskie prawo ochrony zwierząt. Autorka bloga www.ilawanimals.com, a także licznych wystąpień konferencyjnych i artykułów naukowych z zakresu prawa zwierząt. Współautorka ebooka „Jak napisać program opieki nad zwierzętami bezdomnymi?”. Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim. Współautorka kampanii społecznej „PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość” oraz projektu ustawy wprowadzającej powszechny obowiązek znakowania (czipowania) psów i kotów oraz ich rejestracji w centralnej, bazie danych.

Milena Zawistowska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych „Prawa Zwierząt” na Uniwersytecie SWPS. Aktualnie studentka Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego. Edukatorka pisząca o prawach zwierząt i zagadnieniach związanych z opieką nad psami na blogu trenertwojegopsa.pl oraz swoich kanałach społecznościowych (Instagram: @milenazawistowska_aussie). Współautorka kampanii społecznej PiESEL, mającej na celu wprowadzenie obowiązkowego znakowania i rejestracji psów i kotów. Jako trenerka psów i behawiorystka pomaga opiekunom zwierząt lepiej zrozumieć ich potrzeby oraz budować więź opartą na zaufaniu. Prywatnie opiekunka 2 psów, rezolutnego owczarka australijskiego Kody oraz Nero seniora rasy border collie.

Michał Boczek

Doktor nauk prawnych, ekonomista, socjolog, elektroenergetyk; wspomagająco: psychologia sądowa operacyjno-śledcza, słuchacz między innymi UMK, UJ, UHS, UW; socjologia prawa i krytyka polityczna, prawo dowodowe, kryminalistyka i medycyna sądowa, etyka i filozofia dla nauczycieli; seminarzysta Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie: wykładowca nieetatowy, prowadzi kancelarię prawną i podatkową. Interesuje się badaniami z dziedziny ekonomii, socjologii, filozofii, psychologii i prawa, w szczególności prawa karnego, rodzinnego, skarbowego, podatkowego i cywilnego pod kątem szeroko pojmowanej świadomości prawnej, socjologii prawa. Członek organizacji zawodowych i pozarządowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Na potrzeby habilitacji prowadzi badania w przedmiocie świadomości prawnej Polaków w XXI wieku.

Hanna Cichocka

Prawnik. Z wykształcenia mgr filologii angielskiej oraz mgr prawa. Pracę magisterską na kierunku Filologia angielska pisała z ochrony praw człowieka, pracę magisterską na kierunku Prawo z ochrony prawnej zwierząt. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo ochrony środowiska (Uniwersytet Wrocławski) oraz Prawo angielskie – Diploma in English Law & Legal Skills (British Law Centre/UAM/University of Cambridge). Członkini stowarzyszenia: Nasz Las Tulecki (od 2022 r.), Koalicja ZaZieleń (od 2023 r.). Jako członkini stowarzyszenia należy do Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska działającego przy Radzie Miasta Poznania. Działa w Zielonych, współprzewodnicząca koła poznańskiego Zielonych, współprzewodnicząca Rady Programowej ds. Prawnej Ochrony Zwierząt, w latach 2022-2023 członkini Krajowego Sądu Koleżeńskiego, od stycznia 2024 w Radzie Krajowej Zielonych. Angażuje się w tzw. ruchy leśnie zjednoczone wokół fundacji Lasy i Obywatele. Prelegentka na konferencjach naukowych o tematyce dot. ochrony prawnej zwierząt oraz praw zwierząt. Specjalizuje się w problematyce ochrony zwierząt wolno-żyjących, przyrody, środowiska oraz prawie łowieckim.

Magdalena Galas

Adwokat Izby Warszawskiej. Prowadzi własną kancelarię adwokacką, świadcząc pomoc prawną w sprawach gospodarczych, korporacyjnych, cywilnych i z zakresu prawa pracy, głównie na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. W zakresie praw zwierząt wpiera stowarzyszenia i fundacje w obsłudze spraw rejestrowych, zajmuje się sprawami o odbiór zwierząt w trybie administracyjnym, sprzedażą zwierząt oraz innymi sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych Uważność i współczucie. Podstawy, badania i psychoterapia na SWPS w Warszawie.

Teresa Gardocka

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, specjalistka w zakresie prawa i postępowania karnego, prorektor ds. współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie SWPS. Naukowo interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej i administracji publicznej. Zajmuje się również problematyką podstawowych wolności i praw człowieka oraz ochrony praw zwierząt. Autorka wielu publikacji, m.in.: „Postępowanie karne” (2005), „Dylematy praw człowieka” (2009), „Mowa nienawiści a wolność słowa” (2010), „Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość” (2010) oraz „Prawa mniejszości narodowych” (2011). Redaktor naukowa prac zbiorowych z zakresu prawa karnego: „Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej” (2016), „Medyczne prawo karne” (2016).

Agnieszka Gruszczyńska

Doktor nauk prawnych. Prawniczka. Autorka publikacji poświęconych prawnej ochronie zwierząt. Założycielka Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. W Najwyższej Izbie Kontroli prowadziła wykłady „Skuteczna i humanitarna metoda zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt W Polsce, W trosce O publiczne pieniądze”. Współpracuje z organizacjami pro-zwierzęcymi, prowadząc szkolenia i koordynując dwa projekty: Infolinię bezpłatnej informacji prawnej Z zakresu ochrony zwierząt” oraz „ZWIERZowej Akcji Kastracja!”. Współtwórczyni interdyscyplinarnych studiów podyplomowych „Prawa zwierząt” na SWPS w Warszawie. Współautorka kampanii społecznej „PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość” oraz projektu ustawy wprowadzającej powszechny obowiązek znakowania (czipowania) psów i kotów oraz ich rejestracji w centralnej, bazie danych.

Anna Janicka

Radca prawny, zajmuje się sprawami zwierząt na terenie województwa pomorskiego. Specjalizuje się w postępowaniach karnych oraz administracyjnych dot. zwierząt domowych, hodowlanych oraz dzikich. Członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt „Coexistence”.

Wioletta Kulesza

Adwokat Izby Warszawskiej. Od kilku lat jej zainteresowania zawodowe skupiają się głównie wokół prawa ochrony zwierząt (w przeważającej większości zwierzęta domowe i towarzyszące, ale w związku z konsekwentnym rozwojem osobistym nie są jej również obce tematy związane ze zwierzętami tzw. „gospodarskimi”). Prywatnie szczęśliwa opiekunka stadka kotów, psa i królika.

Maria Magdalena Naskręcka

Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego z 2008 roku, od 2014 roku notariusz Izby Notarialnej w Poznaniu, od najmłodszych lat zwierzolub. Obszar jej zainteresowań naukowych to możliwość zabezpieczenia zwierząt na wypadek śmierci właściciela – w pracy notariusza stara się uwrażliwiać i edukować klientów w tym zakresie.

Kamil Szpyt

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykładowca w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Śląskim Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. Współpracownik Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy działającego na Uniwersytecie Śląskim. Autor ponad trzydziestu publikacji naukowych. Prelegent na kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. W ramach Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt pomaga w szeroko pojętych sprawach cywilnych i ubezpieczeniowych (m.in. sporządzanie umów, postępowania egzekucyjne, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień).

Justyna Zwolińska

Prawniczka, wykładowczyni i publicystka specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących polityki jakości i ochrony środowiska w rolnictwie, polityki żywnościowej, Wspólnej Polityki Rolnej oraz dobrostanu zwierząt gospodarskich. Wykładowczyni i doktorantka w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW. Wykładowczyni na podyplomowych studiach „Prawo o żywności” oraz „Prawa zwierząt” na Uniwersytecie SWPS. Wieloletnia współpracowniczka organizacji pozarządowych zajmujących się rolnictwem, ochroną środowiska i zwierząt. Członkini Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego. Członkini Rady Fundacji Strefa Zieleni. Członkini grupy IFOAM „Farm Animal Welfare”. Ekspertka w Programie ONZ Climate Leadership przy UNEP/GRID. Od 2023 r. członkini Zespołu „Klimat/Środowisko w ramach inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Od czterech lat koordynatorka ds. rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia. Behawiorystka psów.