Warunki skorzystania
z wyszukiwarki prawników

PRAWNICY NA RZECZ ZWIERZĄT
Szanowna Pani/Szanownie Panie

Skorzystanie z wyszukiwarki Znajdź prawnika Stowarzyszenia Prawnicy na rzecz Zwierząt to bardzo ważny krok w stronę poprawy sytuacji zwierząt – dziękujemy za podjęcie tego działania i prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi serwisu.

Na liście prawników znajdują się dane kontaktowe adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, którzy są gotowi udzielić konsultacji w sprawie dotyczącej dobrostanu zwierząt, z zakresu wskazanej przez nich dziedziny prawa.  Wyjaśniamy, że świadczona przez specjalistów pro bono pomoc prawna dotyczy wyłącznie tych przypadków, w których zagrożone jest zdrowie lub życie zwierząt.

W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia w formie wiadomości mailowej problemu prawnego, w ramach bezpłatnej porady prawnej, niewykraczającej poza dwie godziny analizy sprawy, prawnik wskaże możliwe ścieżki działania w sprawie bądź poinformuje o niemożliwości udzielenia porady prawnej. Jeżeli sprawa będzie wymagała innych czynności takich, jak np. sporządzenie pisma bądź podjęcie się zastępstwa procesowego, zlecenie tych czynności oraz ustalenie warunków ich wykonania odbywać się będzie bezpośrednio z prawnikiem.

Wyjaśniamy, że nie każdy prawnik z listy Prawników jest członkiem Stowarzyszenia Prawnicy na rzecz Zwierząt, Stowarzyszenie jedynie udostępnia swoją stronę internetową celem stworzenia bazy adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich oraz radcowskich, którzy deklarują chęć udzielania pomocy prawnej w sprawach dotyczących ochrony zwierząt. Stowarzyszenie nie sprawuje nadzoru nad świadczonymi przez prawników usługami prawnymi i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Jeszcze raz dziękujemy za chęć skorzystania z naszej wyszukiwarki i życzymy powodzenia w działaniach na rzecz ochrony praw zwierząt!

Scroll to Top