Prawnicy na Rzecz Zwierząt

Razem z Tobą w obronie zwierząt

Jesteśmy prawnikami, którzy łączą swoją pasję do prawa z troską o dobrostan zwierząt.

Wyszukaj prawnika w okolicy, który pomoże Ci walczyć o dobro zwierząt! 

POMAGAMY OD 2011 ROKU

PRAWNICY NA RZECZ ZWIERZĄT

Pomagamy od 2011 roku

Nasze działania ukierunkowane są na tworzenie naukowych podstaw prawnych ochrony zwierząt. Zajmujemy się również udzielaniem wsparcia prawnego osobom fizycznym zajmującym się działaniem na rzecz zwierząt oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Zależy nam także na poszerzaniu świadomości społecznej w zakresie prawnej ochrony zwierząt oraz ich dobrostanu. Wierzymy, że znajomość potrzeb i wiedza na temat właściwych warunków bytowania zwierząt przyczyni się do większej akceptacji oraz poszanowania ich praw przez członków naszego społeczeństwa.

PRAWNICY NA RZECZ ZWIERZĄT

W jaki sposób pomagamy?

W ramach pracy pro bono organizujemy i wspieramy różne inicjatywy na rzecz poprawy stanowienia i stosowania prawa ochrony zwierząt. W tym celu m.in. opiniujemy akty prawne, prowadzimy szkolenia i wykłady, udzielamy porad prawnych, wspieramy organizacje oraz osoby fizyczne w postępowaniach karnych, cywilnych oraz administracyjnych, które dotyczą ochrony zwierząt.

Komu pomagamy?

Jak pomagamy?

Gdzie pomagamy?

ZNAJDŹ PRAWNIKA
W TWOJEJ OKOLICY

PRAWNICY NA RZECZ ZWIERZĄT

Nasza misja

Realizując swoje cele statutowe Stowarzyszenie działa na zasadzie pracy pro bono jego członków. Dążymy do pozytywnych zmian i budowania świadomości społecznej w zakresie ochrony prawnej zwierząt.

Wizja

Nasza wizja to lepsza przyszłość dla zwierząt, w której ich prawa są chronione, a każde zwierzę traktowane jest humanitarnie, ma zapewnioną niezbędną opiekę i ochronę. Chcemy być głosem zwierząt, reprezentować ich interesy i dążyć do harmonijnego współistnienia wszystkich gatunków. 

Misja

Dążymy do tego, aby nasza praca przyczyniała się do zmiany i poprawy warunków życia zwierząt. Wierzymy, że każde zwierzę zasługuje na szacunek, opiekę i godne traktowanie. Nasza misja to ochrona praw zwierząt i ich dobrostanu, a także edukacja społeczeństwa w zakresie etycznych i humanitarnych aspektów postępowania ze zwierzętami.

Wartości

0

Cel - ochrona zwierząt

2

Prawników

100 +

Inicjatyw społecznych

100 +

Ocalonych zwierząt

PRAWNICY NA RZECZ ZWIERZĄT

Co możemy osiągnąć?

Wierzymy, że każde zwierzę ma prawo do godnego życia i szacunku. Naszym priorytetem jest ochrona i reprezentowanie interesów zwierząt, a celem lepsza
przyszłość, w której harmonijne współistnienie ludzi i zwierząt jest jedną z nadrzędnych wartości społecznych.

Działamy z pełnym zaangażowaniem, stosując najlepsze praktyki i etyczne standardy, aby skutecznie bronić praw zwierząt.

PRAWNICY NA RZECZ ZWIERZĄT

Obszary, w których pomagamy

Świadczymy pomoc prawną na rzecz obrony zwierząt. 

Reprezentujemy osoby fizyczne i organizacje walczące o prawa oraz poprawę warunków życia zwierząt. 

Dążymy do pozytywnych zmian i budowania świadomości społecznej.

żabki

Sprawy związane z prawami zwierząt

Pomagamy w sprawach, w których prawa zwierząt są zagrożone lub naruszane.

wilki4 (1)

Reprezentacja stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz zwierząt

Udzielamy wsparcia prawnego organizacjom, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

pszczoła

Sprawy dotyczące warunków utrzymywania zwierząt

Walczymy o poprawę warunków życia zwierząt w miejscach ich utrzymywania.

ryby

Obrona zwierząt przed cierpieniem

Reprezentujemy interesy zwierząt, które padły ofiarą znęcania lub niehumanitarnego traktowania.

Wspólnie możemy więcej!

Zachęcamy  do współpracy zarówno osoby fizyczne,
jak i organizacje zajmujące się ochroną zwierząt.

Razem możemy znacząco wpłynąć na poprawę warunków życia i traktowania zwierząt oraz przyczynić się do lepszego jutra dla wszystkich istot na naszej planecie.

Scroll to Top